Lärare eller Instruktör i Svenska Brukshundklubben

Du som är intresserad av pedagogik och utbildning har goda möjligheter till en kvalitetssäkrad vidareutbildning till instruktör. eller lärare inom Svenska Brukshundklubben. Vi har ett brett utbud av utbildningar inom alla områden. 

Utbildning i Svenska Brukshundklubben sker i stor utsträckning på klubbnivå. Lärarutbildningar arrangeras och planeras centralt i organisationen genom utskottet för hundägarutbildning.

Aktuella lärarutbildningar 2022

© 2022 Svenska Brukshundklubben
Frykdalsbacken 20, 121 23 Farsta
info(at)brukshundklubben.se