U-can-move

VILL DU ATT DU OCH DIN HUND SKA FÖRBÄTTRA ER HÄLSA?   KOM MED I TRÄNINGSSTUDIEN ”SUND MED HUND”!!

 

OBS! Datum och länkar till pilotstudien kommer inom kort!

Anmälningslänk till pilotstudien kommer att läggas ut i juni!

Pilotstuden beräknas påbörjas i augusti 2021.

Bakgrund:

I dagens moderna samhälle med ökat stillavarande livsstil är regelbunden fysisk aktivitet viktig för människors fysiska och mentala hälsa. Trots detta ökar andelen stillasittande, särskilt tydligt är detta under den pågående covid-19 pandemin.

Det finns bevis som tyder på att hundägande ger hälsofördelar – eftersom hundägare är kända för att vara mer fysiskt aktiva än icke-hundägare. Trots detta är upp till 70% av hundägare otillräckligt fysiskt aktiva och 20-40% går inte på promenad med sina hundar. Hur detta mönster ser ut bland svenska hundägarna är inte känt.

Det finns studier som visar att om hundägare skulle promenera sin hund under drygt 30 minuter per dag, så skulle man komma upp till den rekommenderade nivån för fysisk aktivitet. Det är okänt hur mycket rörelse en hund behöver, men det är mycket troligt att det även för hundens hälsa är viktigt att röra på sig.

Därför är det övergripande syftet med vårt projekt att stimulera en långsiktig ökad fysisk aktivitet hos hundägare och hund. Under våren 2021 kommer forskargruppen att fokusera på en enkätstudie för att undersöka dagens aktivitetsnivå och välbefinnande hos svenska hundägare och deras hundar, samt en träningsstudie som utvärderar ett av SBK:s träningsprogram på hälsofaktorer hos både hundägare och hund gällande hundägarens och hundens fysiska och mentala hälsa.

Genomförande:

Enkätstudie

Deltagare: hundägare över 18 år, och/eller vårdare av minst en hund.

Studiedesign: Hundägaren fyller i frågeformulär om sin och hundens fysiska aktivitet och stillasittande beteende, kroppsammansättning, motivation till fysisk aktivitet, sömn, levnadsvanor, hälsa, välbefinnande, samt en fråga om villighet att delta i den planerade interventionsstudien.

Träningsstudie:

Deltagare: hundägare över 18, och/eller vårdare av minst en hund, i psykiskt och fysiskt tillstånd som möjliggör deltagande i ”Upp och Hoppa – Sund med hund” på minst grundnivå. Hundägaren får inte ha känd eller misstänkt hjärtsjukdom, kroniska lungsjukdomar, typ 1-diabetes, aktiv cancer, allvarliga psykiatriska sjukdomar inklusive drog- eller alkoholberoende och andra medicinska tillstånd som kan medföra hälsorisk/äventyra genomförandet. Hunden måste också vara frisk nog att genomföra träningen.

Studiedesign: Registrering av kroppssammansättning (tanitavåg), BMI och kroppsmått, blodtryck, puls, självskattad fysisk kondition, fysisk aktivitet (accelerometer), enkäter riktade till hundägare. 

Träningsprogram: "Upp och Hoppa – Sund med hund" arrangerar en löpargrupp i Uppsala. Programmet har fyra intensitetsnivåer (mål att klara 2.0, 5.0, 7.5 och 10 km), sker med 3 pass/vecka under 8 v, med möjlighet till förlängning. Se denna länk.

Genomförande: Hundägare med hund får accelometrar per post en vecka före fysiskt besök. Fysiskt besök sker på Akademiska sjukhuset för undersökning av hundägaren samt besök på brukshundslokal eller på SLU (smittskyddsanpassad utifrån rådande riktlinjer) för undersökning av hunden. Registreringar sker innan interventionens start, samt efter 8 v, samt 6 månader efter avslutat träningsprogram. Webbaserade enkäter fylls i vid motsvarande tidpunkter. Data från accelerometrar samlas in varannan vecka under studietiden.

Du och din hund har nu möjlighet att bidra till ökad kunskap om hur ökad fysisk aktivitet kan påverka din och din hunds fysiska och mentala hälsa- genom att delta i studien.

Vill du veta mer?  Kontakta: Anna Bergh (leg vet, VMD) tel. 018-672152 alternativt Josefin Söder,

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Har du frågor om Upp och Hoppa- Sund med hund?

Kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

RSS Module

© 2021 Svenska Brukshundklubben
Frykdalsbacken 20, 121 23 Farsta
08-505 875 00
sbkutbildning(at)brukshundklubben.se