Mall som utgångspunkt för utbildning av SBK-instruktörer.