För att underlätta och minska inloggningar för många lägger jag nu över materialet från arbetsrummet på www.brukshundklubben.se här.