Instruktörsutbildning i specialsök vilket inkluderar mycket arbete med egen hund. I detta ingår även examination med egen hund, likvärdig ett klass1-prov.

Vi kommer att blanda teori och praktik och det kommer att vara en hel del inlämningsuppgifter och både muntliga och skriftliga redovisningar.