Innehåller det material som finns för alla SBK Lärare. 

Bibliotek för Certifierade Friskvårdsinstruktörer

I denna kurs lägger vi upp videos