Kursen Mentalbeskrivning Valp syftar till att ge deltagarna kompetens att beskriva valpar på Mentalbeskrivning valp.