Denna kurs är tänkt som en kompetensutveckligng för de assistanshundsinstruktörer som certifierats av SKK på nivå 1 eller 2.