Kursplan för grundkurs Järnmärket

Teori

 • Hunden och lagen
 • Hundens beteende
 • Inlärning
 • Anatomi

Praktik

 • Tandvisning
 • Gå fint kopplad
 • Sitt 
 • Lämna hunden (stanna kvar)
 • Inkallning
 • Hopp över hinder
 • Ligg

Märket är den gemensamma grunden till alla grenar inom Ungdomens Hundmärke och innehåller både teori och praktik.

Vid bedömning av Järnmärkets praktiska del är det förarens insatser som räknas. Den som bedömer ska ta hänsyn till hundens ras, temperament, ålder och erfarenhet. Det är sju moment som provas och ekipaget kan få Väl godkänt, Godkänt eller Ej godkänt på varje moment. För att bli godkänd totalt, måste man ha minst Godkänt på samtliga moment samt klara det teoretiska provet.

Järnmärket bygger på vardagslydnad och de kurser som minst innehåller nedan angivna teori och praktik kan samtidigt vara järnkurser. Förslag till kursupplägg bifogas.

Kursens mål

Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna erövra Ungdomens Hundmärke Järn. Deltagarna ska känna till grunderna för inlärning, hundens språk, ledarskap, hundhälsa, lagar och ansvar för hundägare samt vardagslydnad.

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till nybörjare, både när det gäller kursdeltagaren och hunden. Inga förkunskapskrav.

Uppläggning/Omfattning

?? sammankomster a´ ?? lektionstimmar. 

Kursledare

Bör vara Ungdomsinstruktör, SBK instruktör eller erfaren person som klubbens styrelse utsett.

Litteraturförslag

Hundägaren, SKK förlag

Din hund, Järverud

Hunduppfostran och lydnadsträning, Sjösten

Förstå din hund, Fält

Etologi och dressyrlära, Wilson

Är hunden sjuk, Wikström

Slutprovet

Det praktiska slutprovet bedöms av en Ungdomsinstruktör, SBK instruktör eller en erfaren och kunnig person som klubben utser. Det teoretiska slutprovet rättas av kursledaren eller någon annan från klubben. För det praktiska provet finns tydliga anvisningar samt protokoll, för teorin finns facit (svarsförslag).

Den som vill erövra märket behöver inte gå en kurs utan kan enbart avlägga slutproven. Man kan göra teori- och praktiska slutproven vid olika tillfällen.

Timplan

Presentation

Inlärning

- hundens ursprung utveckling

- ledarskap

Språk och signaler

- hund- och människospråk

- signalsystem

Hundhälsa

- förebyggande hälsovård, skador och sjukdomar

Aktivering

- hund till nytta och nöje

- info om olika grenar inom hundsporten

Lagar och ansvar

- hundägarens ansvar

- lagar och förordningar

Praktik

Slutprov

- järnmärkestagning, teori och praktik

Summa timmar

Övrigt

Kursledaren bör informera deltagarna om Ungdomens Hundmärke, de olika grenarna samt valörer som finns. Regler och böcker, tygmärket samt teoretiskt prov och bedömningsanvisningar för praktiskt prov beställs från Sveriges Hundungdom.

Det är inte nödvändigt att göra Järnmärket för att få ta Brons-, Silver-, Guld- eller Diamantmärket.