Utbildning i bruks-spår, uppletande och tävlingsförberedelser