Hans-Erik Stierna

Räddningshundverksamheten är temat för Hans-Erik Stierna.

Jag har varit aktiv inom räddningshundverksamheten sedan hösten 1998 (då jag och Sappo deltog på min första räddningshundkurs) och sjöräddningshundverksamheten sedan 2012 (då jag och Rejza deltog på pilotutbildningen tillsammans med min hustru Anette och Orka).

Hans-ErikStiernaMed Sappo, som var av rasen Entlebucher sennenhund, blev vi certifierade som räddningshundekipage våren 2000. Med Rejza, som är av rasen Tysk schäferhund, blev vi certifierade som räddningshundekipage hösten 2012. Med Rejza blev vi även certifierade som sjöräddningshundekipage hösten 2013.

Jag var distriktsansvarig för räddningshundverksamheten inom SBKs Stockholmsdistrikt mellan våren 2007 och hösten 2018. Mellan åren 2007 och 2012 arrangerade jag många funktionskontroller för räddningshundekipage inom Stockholmsdistriktet och Upplandsdistriktet. Jag var också medarrangör till ett räddningshundläger som ägde rum mellan åren 2004 till 2010 i Nynäshamnstrakten som samlade mellan 40-50 deltagare från hela Sverige och även utanför Sverige.

Jag var RI-instruktör för RI Mitt mellan våren 2010 till årsskiftet 2012/2013. Uppdraget gick ut på att arrangera 4 helgövningar per år för de räddningshundekipage som tillhörde mellersta Sverige, dvs Östergötland, Västmanland, Närke, Stockholm och Uppland.

Jag är utbildad räddningshundinstruktör och har hållit tre egna kurser; varav två räddningshundkurser mellan åren 2010-2012 och 2015-2017, samt en sjöräddningshundkurs 2015-2017. Resultatet har blivit 12 stycken räddningshundekipage och 2 stycken sjöräddningshundekipage. För närvarande är jag, tillsammans med Anette, behjälpliga för de räddningshundinstruktörer som kör en sjöräddningshundkurs i norr.

Som sjöräddningshundekipage har vi varit ute på flera skarpa sökuppdrag.

Under åren 2007-2015 var jag dessutom ordförande i Svensk Räddningshundförarförening.